COR60 CANAL 16

Cor 60 CC16 es un ventanal abisagrat, que combina rapides al montatje, competitivitat al preu i una transmitància de tan sols 2,2W/m2K.
Amb la posibilitat d'incorporar junquillos y fulles rectes o axaflanades. La finestra més vanguardista de gamma alta.