COR70 CANAL 16

Sistema de finestra abisagrada de 70 mm, amb potent capacitat d'aillament, tramitància de marc de només 1,7 W/m²K, s'obté gràcies a la perfecta conjunció i disseny de perfileria d'alumini, varilles de poliamida tubulars de 35 mm, juntes d'estanqueitat tub.