Correderes

De cuidat disseny, perfils de PVC de tres càmares en marc i dues a la fulla amb una profunditat de 70 mm, permeten altes prestacions d'aïllament tèrmic i acústic.