Mallorquines i Porticons PVC Ecoven Plus

La seva funcionalitat és principalment el control solar. Tenen un alt component estètic i decoratiu.

Les contrafinestres i mallorquines ECOVEN Plus no només protegeixen, sinó que també decoren. Es fabriquen amb sistema tant de lama fixa com mòbil.