Mallorquines i Porticons PVC

La seva funcionalitat és principalment el control solar. Tenen un alt component estètic i decoratiu.

Les contrafinestres i mallorquines no només protegeixen, sinó que també decoren. Es fabriquen amb sistema tant de lama fixa com mòbil. Visiteu la nostra botiga i trobareu una finestra amb porticons cm la de la fotografia.