PROTECCIO SOLAR

Screens i Gelosies

Protecció solar amb gelosies: eficiència energètica

Importància i necessitat de la protecció solar

Les grans superfícies vidrades d'un edifici poden afectar el confort visual o tèrmic dels seus ocupants a causa del sobrees  calfament i l'excés de llum.

Una protecció solar a base de lames d'alumini pot reduïr de manera important la radiació solar incident sense afectar el confort visual.

Protocol de KYOTO i normativa

A partir d'aquest fòrum es va prendre conciència del problema generat per les excessives emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera i els països participants es van comprometre a reduir-les. Molts països d'Europa han establert noves regulacions per als edificis, en el cas d'Espanya, el Codi Tècnic de l'Edificació.

Aplicant sistemes de protecció solar i ventilació podem reduir dràsticament els sistemes d'aire condicionat.

L'adequat disseny d'una protecció solar tindrà en compte l'orientació de la façana, la latitud del lloc i l'exposició solar anual.