Baix emissiu

Els vidres de baixa emissivitat d'última generació disminueixen les pèrdues energètiques, augmenten el confort i l'estalvi energètic i redueixen les emisions de CO2 segons les exigències del protocol de Kioto.