Càmera amb gas

Barreja de dos gasos (SF6 + ARGON ) que junts i en funció de la seva proporció, milloren l'aïllament tèrmic i/o acústic.