Laminats

El vidre laminat és el resultat de la unió de dos o més vidres, interposant entre ells una o més làmines de butiral (PVB).