Vidre capa selectiva

Aquests vidres eviten la pèrdua d'energia cap a l'exterior (baix emisssiu) i alhora l'entrada d'energia solar no desitjada (control solar).