VIDRES

Passa't al doble Vidre!!!

Vidre monolític

Està format per dos o més vidres (float, laminat, imprès, vidre de capa...) separats per un perfil, generalment d'alumini, anomenat intercalari i farcit de tamiz mol·lecular que absorbeix la humitat residual per evitar possibles condensacions a l'interior.

Vidre llaminat

Barreja de dos gasos (SF6 + ARGON ) que junts i en funció de la seva proporció, milloren l'aïllament tèrmic i/o acústic.

Vidre templat

El vidre laminat és el resultat de la unió de dos o més vidres, interposant entre ells una o més làmines de butiral (PVB).

Vidre múltiple

La diferència amb un laminat normal és la substitució del PVB per un material de prestacions acústiques especials.

D'aquesta manera s'aconsegueix un aïllament de sons exteriors que poden ser desagradables per a l'activitat diària o la tranquil·litat dins de casa.

Vidre múltiple tècnic

Té la propietat de regular l'entrada d'energia solar no desitjada (control solar), aconseguint una major sensació de confort gràcies a una menor temperatura i una estalvi important d'energia.

Gamma PremiumGlass

Els vidres de baixa emissivitat d'última generació disminueixen les pèrdues energètiques, augmenten el confort i l'estalvi energètic i redueixen les emisions de CO2 segons les exigències del protocol de Kioto.

Manufactures

Aquests vidres eviten la pèrdua d'energia cap a l'exterior (baix emisssiu) i alhora l'entrada d'energia solar no desitjada (control solar).

Crislimp

GuardianSun® és un nou vidre d'altes prestacions que combina una baixa emissivitat i control solar amb l'aïlament tèrmic reforçat, sense disminuir el pas de la llum.

Aïllament tèrmic, aparença neutra, màxima transparència, seguretat i protecció dels raigs UVA.

Cortina de cristal- Acristalia

Sostre mòbil - Acristalia

Baranes de cristall - Acristalia

Paravents - Acristalia

Cortina corredera - Acristalia

Contingut descarregable Acristalia.