VIDRES

Passa't al doble Vidre!!!

Càmera

Càmera

Està format per dos o més vidres (float, laminat, imprès, vidre de capa...) separats per un perfil, generalment d'alumini, anomenat intercalari i farcit de tamiz mol·lecular que absorbeix la humitat residual per evitar possibles condensacions a l'interior.

Càmera amb gas

Càmera amb gas

Barreja de dos gasos (SF6 + ARGON ) que junts i en funció de la seva proporció, milloren l'aïllament tèrmic i/o acústic.

Laminats

Laminats

El vidre laminat és el resultat de la unió de dos o més vidres, interposant entre ells una o més làmines de butiral (PVB).

Laminat acústic

Laminat acústic

La diferència amb un laminat normal és la substitució del PVB per un material de prestacions acústiques especials.

D'aquesta manera s'aconsegueix un aïllament de sons exteriors que poden ser desagradables per a l'activitat diària o la tranquil·litat dins de casa.

Control solar

Control solar

Té la propietat de regular l'entrada d'energia solar no desitjada (control solar), aconseguint una major sensació de confort gràcies a una menor temperatura i una estalvi important d'energia.

Baix emissiu

Baix emissiu

Els vidres de baixa emissivitat d'última generació disminueixen les pèrdues energètiques, augmenten el confort i l'estalvi energètic i redueixen les emisions de CO2 segons les exigències del protocol de Kioto.

Vidre capa selectiva

Vidre capa selectiva

Aquests vidres eviten la pèrdua d'energia cap a l'exterior (baix emisssiu) i alhora l'entrada d'energia solar no desitjada (control solar).

Guardian Sun

Guardian Sun

GuardianSun® és un nou vidre d'altes prestacions que combina una baixa emissivitat i control solar amb l'aïlament tèrmic reforçat, sense disminuir el pas de la llum.

Aïllament tèrmic, aparença neutra, màxima transparència, seguretat i protecció dels raigs UVA.